Skład RJP nr 6 kadencji 2018-2022

 Przewodniczący Rady:  JACEK TOMASZEWSKI e-mail: [email protected], telefon: 515 131 481 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie jacek_tomaszewski.jpg

Wiceprzewodniczący Rady: TOMASZ KOZŁOWSKI e-mail: [email protected], telefon: 733740702

tomek_1

Przewodnicząca Zarządu Jednostki : SYLWIA BACIA                                      e-mail: [email protected], telefon: 662139441

sylwia_1

Wiceprzewodniczący Zarządu Jednostki:  JÓZEF SOŁTYSIK                            e-mail: [email protected]

Sekretarz: RAFAŁ SZOSTAK                                                                                      e-mail: [email protected], telefon: 696164415

Rafal_1

Zespoły techniczne:

Zespół I ds: Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Przewodnicząca Zespołu: Magdalena Niewiadomska                Wiceprzewodnicząca Zespołu: Izabela Kuczek

Zespół II ds: Inwestycji, Remontów, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Eksploatacji Górniczej

Przewodniczący Zespołu: Bogdan Nowak                              Wiceprzewodniczący Zespołu: Józef Sołtysik

Zespół III ds: Komunikacji Społecznej

Przewodniczący Zespołu: Tomasz Kozłowski                    Wiceprzewodnicząca Zespołu: Sylwia Bacia

Radni Kadencji 2018-2022

Bacia Sylwia

Chłądzyńska – Bojanowska Joanna

Dudek Wiesław – powołanie 17.09.2020

Gołombek Anna – powołanie 01.05.2021

Jarosz Dariusz

Kielesz Jacek

Kłos Adam

Kostrzewska-Cichoń Olga – rezygnacja 17.09.2020

Kozłowski Tomasz

Kuczek Izabela

Maśnica Tomasz

Masiewicz Andrzej – powołanie 17.09.2020

Najdrowski Andrzej- – rezygnacja 01.05.2021

Niewiadomska Magdalena

Nowak Bogdan

Płonka Grzegorz

Smyłła Aleksandra   rezygnacja 17.09.2020

Sołtys Tomasz

Sołtysik Józef

Świętek Dominik

Szostak Rafał

Tomaszewski Jacek

Witkowska-Księżarczyk Sylwia

Zimoch Jacek