Skład RJP nr 6 kadencji 2018-2022

 Przewodniczący Rady: ANDRZEJ NAJDROWSKI

e-mail: [email protected], telefon: 602374666

Andrzej_2

Wiceprzewodniczący: TOMASZ KOZŁOWSKI

e-mail: [email protected], telefon: 733740702

tomek_1

Przewodnicząca Zarządu: OLGA KOSTRZEWSKA-CICHOŃ

e-mail: [email protected], telefon: 600929626

OLGA_1

Wiceprzewodnicząca Zarządu: SYLWIA BACIA

e-mail: [email protected], telefon: 662139441

sylwia_1

Sekretarz: RAFAŁ SZOSTAK

e-mail: [email protected], telefon: 696164415

Rafal_1

Zespoły techniczne:

Zespół I ds: Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Przewodnicząca Zespołu: Magdalena Niewiadomska

Wiceprzewodnicząca Zespołu: Izabela Kuczek

Zespół II ds: Inwestycji, Remontów, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Eksploatacji Górniczej

Przewodniczący Zespołu: Bogdan Nowak

Wiceprzewodniczący Zespołu: Józef Sołtysik

Zespół III ds: Komunikacji Społecznej

Przewodniczący Zespołu: Tomasz Kozłowski

Wiceprzewodnicząca Zespołu: Sylwia Bacia

Radni Kadencji 2018-2022

Bacia Sylwia

Chłądzyńska – Bojanowska Joanna

Jarosz Dariusz

Kielesz Jacek

Kłos Adam

Kostrzewska-Cichoń Olga

Kozłowski Tomasz

Kuczek Izabela

Maśnica Tomasz

Najdrowski Andrzej

Niewiadomska Magdalena

Nowak Bogdan

Płonka Grzegorz

Smyłła Aleksandra

Sołtys Tomasz

Sołtysik Józef

Świętek Dominik

Szostak Rafał

Tomaszewski Jacek

Witkowska-Księżarczyk Sylwia

Zimoch Jacek