Sesje rady
Terminy sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki w 2020 roku: 

Sesja XVI   30.01.2020

Sesja XVII  19.03.2020

Sesja XVIII 23.04.2020 (wyjazdowa – szczegóły do ustalenia)

Sesja XIX  18.06.2020

Sesja XX 03.09.2020

Sesja XXI 05.11.2020

Sesja XXII 10.12.2020

(terminy mogą ulec zmianom)

 

Miejsce: Siedziba RJP nr 6 ul. Franciszkańska 25.