Historia rady

Historia Rady

 

Pierwsza Kadencja 1994 – 1998.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota- Panewniki swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku.

W wyborach do RJP nr 6, które odbyły się w 1994 zostało wybranych 28 radnych.

 

Na przewodniczącego RJP został wybrany Pan Henryk Słota.

Wybrany Zarząd działał w składzie:

 • Dorota Horak
 • Bogdan Nowak
 • Olgierd Wiśnicki
 • Maria Kosakiewicz Mrówka

W okresie od 1994-1998 działało 5 zespołów problemowych.

 • Ochrony Środowiska
 • Gospodarki Przestrzennej, Komunikacji i Transportu
 • Pomocy Społecznej
 • Kultury
 • Handlu i Usług

 

Głównym celem Rady w tej kadencji były remonty głównych ulic i chodników w dzielnicach Ligoty i Panewnik.

 

Druga Kadencja 1998 – 2002.

Do drugiej kadencji działalności RJP nr 6 zostało wybranych 28 radnych.

Przewodniczącym rady i zadządu został Pan Henryk Daniel.

Na drugą kadencje wiceprzewodniczącą została Pani Dorota Horak.

W w/w okresie działały zespoły ds:

 • Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa.
 • Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej, Handlu.

W/w okresie zostały wykonane następujące inwestycje i remonty:

– obwodnica osiedla Kokociniec prowadząca z ul. Ligockiej do ul. Kijowskiej.

– wykonano remont generalny budynku Urzedu Miasta przy ul. Franciszkańskiej 25.

– otwarto salę gimnastyczną przy Szkole nr.9.

– kontynuacja zaplanowanych remontów ulic i chodników.

 

Trzecia Kadencja 2005 – 2009

Do RJP nr wybrano 21 radnych.

Przewodniczącym Rady został Pan Andrzej Brol.

Przewodniczącym Zarządu został Pan Bogdan Nowak.

Powołano następujące zespoły problemowe ds:

 • Kultury i Sportu
 • Ochrony Środowiska
 • Informatyki

 

Czwarta Kadencja  2010-2014.

W wyborach wybrano 21 radnych. Przewodniczącym Rady został pan Andrzej Najdrowski.

Przewodniczącym Zarządu został pan Bogdan Nowak.

 

W/w okresie w dzielnicy Ligoty i Panewnik zostały wykonane następujące inwestycje i remonty – między innymi:

– obwodnica prowadząca od ul. Panewnickiej do węzła Batorego.

– remonty ulic i chodników.

– zostały zbudowane kanalizacje sanitarne w Ligocie i Panewnikach.

– powstały w dzielnicach liczne parkingi.

– powstały boiska i place zabaw.

——————————————————————————————————————————————

W najbliższem czasie pojawią się szczegółowe informacje dot. Działalności Rady.

STRONA W ROZBUDOWIE

——————————————————————————————————————————————