Inwestycje i remonty

Na VI Sesji Rady Jednostki Nr 6 Pomocniczej Ligota-Panewniki, która odbyła się 23 Paździenika 2014 został przyjęty przez radnych proponowany “Plan Inwestycji i Remontów dla dzielnic Ligoty i Panewnik”.

 

Zapraszamy do zapozania się z planowanymi inwestycjami i remontami.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy inwestycje, do których realizacji przyczyniła się RJP Nr 6 Ligota-Panewniki.