Sprawozdanie z Sesji Rady Dzielnicy z dnia 7/12/2022

2022.12.21 |


Dnia 7 grudnia 2022 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Dzielnicy nr 6 Ligota – Panewniki.

Sesja miała charakter hybrydowy.

Obecnych w siedzibie było 8 radnych + 3 zdalnie,  nieobecnych – 10

Goście : 3 mieszkańców dzielnicy

Podczas sesji Rada podjęła 2 główne tematy:

1.Potencjalna likwidacja części progów lub zamiany na inne rozwiązania spowalniające ruch drogowy.

Na podstawie zebranych informacji oraz dyskusji radnych razem z mieszkańcami, podjęto decyzje o wystąpienie do KMP WRD Katowice o przekazania danych statystycznych dotyczących zdarzeń i wypadków na ul. Panewnickiej za okres ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem statystyk przed montażem progów i przed okresem pandemii w porównaniu z obecną sytuacja. Dodatkowo zaproponowano organizacje spotkania z Mieszkańcami w tej sprawie oraz innych zagrożeń w ruchu drogowym na terenie dzielnicy- planowany termin spotkania : marzec-kwiecień 2023.

2.Wnioski mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa pieszych na ulicy Kijowskiej oraz Kruczej

Na podstawie pisma jednej z mieszkanek osiedla Kokociniec oraz wniosków obecnych na sesji Mieszkańców Rada przychyliła się do potrzeb zabezpieczenia ulicy Kijowskiej na odcinku Hadyny- Wybickiego, poprzez rekonstrukcja brakującego oświetlenia, doświetlenia przejścia dla pieszych przy byłym sklepie Rabat, przycięcie gałęzi zasłaniających latarnie oraz możliwego nieznacznego przesunięcia przystanku autobusowego po stronie wschodniej.  Działająca na terenie Kokocińca Inicjatywa Mieszkańców podjęła tez kroki w sprawie zabezpieczenia ulicy Kruczej co również zostało omówione na sesji.

Powyższe postulaty będą przekazane razem ze stanowiskiem Rady do Urzędu Miasta celem monitowania wniosków  złożonych już przez mieszkańców.

W międzyczasie otrzymaliśmy również stanowisko WRD Komendy Miejskiej Policji na temat zasadności ewentualnych zmian w zakresie progów wyspowych na Panewnickiej. Policja jednoznacznie opowiada się za pozostawieniem progów w obecnej formie, popiera natomiast dodatkowo rozwiązania takie jak aktywne przejścia dla pieszych.

Przeczytaj również