Nabór kandydatów do Rady Seniorów

2021.01.28 |


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków RADY SENIORÓW Miasta Katowice.


Miasto Katowice informuje, że od 1.02.2021 roku ogłasza rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.

Uprzejmie informujemy, że w skład Rady Seniorów wchodzą mieszkańcy Katowic – przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 60 lat oraz przedstawiciele:
1) organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku senioralnym,
2) klubów seniora,
3) uniwersytetów trzeciego wieku,
4) innych podmiotów działających na rzecz osób starszych w Katowicach.

Kandydatów na członków Rady Seniorów, zwanych dalej kandydatami mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, Rady Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice, grupy inicjatywne 20 seniorów na formularzu Karty zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Seniorzy mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem tych podmiotów.

W/w podmioty mogą zgłaszać dowolną liczbę kandydatów.

W razie pytań prosimy o kontakt z Radą pod adresem mailowym: [email protected]