“Pomoc dla Bezdomnych” Jak pomóc?

2020.11.18 |


W ramach kontaktów przedstawicieli naszej Rady z Dzielnicowymi III Komisariatu Policji w Katowicach, odbyło się spotkanie na dyżurze Zarządu w formie z on-line z st. Asp Arkadiuszem Olejniczak.

Policjanci, w czasie różnych interwencji i kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni, informują ich o możliwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. Zachęcamy również mieszkańców, aby w miarę możliwości nie pozostali obojętni. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, uruchomił bezpłatną infolinię, gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia. Co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych.

Poniżej znajdą Państwo informacje o dostępnych placówkach udzielających schronienia, szczególnie potrzebne w związku ze zbliżającą się zimą.

Rejest miejsc tymczasowego schronienia