INICJATYWA LOKALNA 2021

2020.10.29 |


Zachęcamy do złożenia wniosków !

INICJATYWA LOKALNA 2021,

Jednym z kryteriów oceny wniosku jest opinia Rady Jednostki Pomocniczej Do 15 listopada trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Wzór wniosku, jak i inne przydatne informacje;

W tym roku dostarczenie wniosku do opinii Rady Dzielnicy, możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres

[email protected] -> do dnia 3.11.2020.

Dostarczone wnioski zostaną zaopiniowane na zdalnej sesji, która odbędzie się 05.11.2020r. Zachęcamy do składania pomysłów o realizację zadań publicznych na rzecz społeczności naszych dzielnic. Coroczna kwota 1mln zł, pomniejszona zostanie o wartość 59 inicjatyw niezrealizowanych z uwagi na COVID-19, w roku 2020 i przesuniętych do realizacji na 2021r.

tekst: Sylwia Bacia