Nowy Zarząd Jednostki

2020.09.23 |


W dniu 17 września 2020 Radni naszej Jednostki spotkali się po raz pierwszy, od czasu ogłoszenia stanu epidemicznego, na stacjonarnej sesji, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 64.

Podczas XIX sesji stwierdzono wygaśnięcie dwóch mandatów naszych Radnych. Pisemne wnioski o rezygnację złożyły: Radna Olga Kostrzewska – Cichoń pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Zarządu Jednostki Pomocniczej i Radna Aleksandra Smyłła.


Nowo powołanymi Radnymi, którzy dołączyli do naszego grona zostali: Radny Andrzej Masiewicz i Radny Wiesław Dudek.


Z uwagi na ustępującą Przewodniczącą został odwołany również poprzedni Zarząd. Spośród zgłoszonych dwóch kandydatur: Radnej Sylwii Bacia, Radnego Tomasza Kozłowskiego na funkcję Przewodniczącego Zarządu, w tym dniu wyłoniliśmy, podczas tajnego głosowania, nową Przewodniczącą Zarządu i skład nowego Zarządu Jednostki Pomocniczej nr6 Ligota – Panewniki .

Wybrani zostali:
Przewodnicząca Zarządu: Sylwia Bacia 
Wiceprzewodniczący Zarządu: Józef Sołtysik
Sekretarz Zarządu: Rafał Szostak

Na ręce opuszczającej nas Przewodniczącej Pani Oldze Kostrzewskiej – Cichoń, złożono podziękowania, za pracę całego Zarządu podczas pełnienia przez nią funkcji Przewodniczącej Zarządu.


Życzymy Pani również dalszych sukcesów, wytrwałości i powodzenia w dalszym działaniu.