Nowy dyrektor MDK Ligota
Marcin Placek nowy dyrektor MDK Ligota (pierwszy z prawej)

2019.12.4 |


Od listopada nowym dyrektorem MDK Ligota jest pan Marcin Placek, który zastąpił odchodzącą panią Joannę Bańczyk.

Nowy dyrektor podczas spotkania z radnymi wyraził chęć współpracy i otwartość na sugestie mieszkańców i radnych dotyczących funkcjonowania Domu Kultury.

Jednym z pomysłów zaproponowanych przez radnego Tomasza Kozłowskiego jest utworzenie sekcji szachowej w Domu Kultury. Radna Magdalena Niewiadomska zwróciła uwagę na wątpliwej jakości logotyp MDK Ligota jak i wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. Dyrektor zapewnił, że trwają prace nad zmianą logotypu i strony.

Ciekawym pomysłem podsuniętym przez radnych i podchwyconym przez dyrektora Placka jest pomysł zorganizowania Kina Dzielnicowego.

Jak przyznaje sam dyrektor zmiany programowe muszą wynikać także z oczekiwań i potrzeb mieszkańców, które należy dokładnie poznać, słuchając ich opinii, rad i sugestii.

Sposobem na zwiększenie grona odbiorców oferty kulturalnej oraz rozwinięcie działalności MDK „Ligota” o nowe formy, ma być realizacja propozycji programowych poza placówką. – Proponuję więc wzbogacenie działalności merytorycznej o realizację cyklicznego zadania pn. „Latający eMDeK”, opierającego się na comiesięcznych koncertach, warsztatach plastycznych, pokazach filmowych i występach artystycznych, prezentacjach sekcji i biesiadach artystycznych, organizowanych w różnych częściach dzielnicy (Stara Ligota, Zadole, Kokociniec, Panewniki, Stare Panewniki i Wymysłów) w ramach współorganizacji z innymi podmiotami (szkoły, przedszkola, parafie, placówki MOPS, NGO – pisze w swojej koncepcji funkcjonowania MDK Ligota dyrektor Placek.

Radni RJP6 życzą nowemu dyrektorowi powodzenia w działaniu na rzecz mieszkańców naszych dzielnic i wyrażąją gotowość do współpracy.

Z końcem października, podczas symbolicznego pożegnania w siedzibie Rady radni wyrazili wdzięczność wobec dobrej współpracy z panią Joanną Bańczyk, życząc kolejnych sukcesów w karierze zawodowej.

Odchodząca ze stanowiska pani Joanna Bańczyń była związana z Domem Kultury od 1993 roku, a od 2008 roku była dyrektorem tej placówki. Od początku związana była z najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi w dzielnicy, takimi jak Święto Kwitnących Głogów czy letnie imprezy kulturalne w Amfiteatrze Parku Zadole, a także z wieloma innymi inicjatywami kulturalnymi i wydarzeniami w Ligocie i Panewnikach. Sekcje taneczne, mażoretki z zespołu Akcent stały się podczas kadencji pani dyrektor wizytówką Domu Kultury i Ligoty.

Przeczytaj również