Spotkanie radnych ze Strażą Miejską

2019.11.18 |


W dniu 14.11.2019 roku odbyło się spotkanie Radnych RJP nr 6 z przedstawicielami Straży Miejskiej w Katowicach.

Spotkanie miało charakter roboczy i zostało zorganizowane w siedzibie Rady, przy ul. Franciszkańskiej 25. Zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkanie miało następujący scenariusz:

  1.  przedstawiciele Straży Miejskiej przedstawili zakres czynności wykonywanych na terenie dzielnicy Ligota-Panewniki: obszary działalności, problemy czy też przepisy dot. funkcjonowania Straży Miejskiej;
  2. omówiono temat zanieczyszczenia powietrza oraz mechanizmów i czynności, jakie podejmują Strażnicy Miejscy, w związku z problemem smogu;
  3. podjęto próbę wypracowania mechanizmów współpracy pomiędzy Radnymi RJP nr 6 Ligota-Panewniki, a przedstawicielami Straży Miejskiej;
  4. rozmawiano również o problemie ograniczonych zasobów kadrowych Straży Miejskiej w stosunku do potrzeb i ilości interwencji w Katowicach;
  5. na koniec obecni na spotkaniu Radni RJP nr 6 zadawali pytania przedstawicielom Straży Miejskiej. Pytania w dużej mierze dotyczyły spraw zanieczyszczenia powietrza (kontrole palenisk, wykorzystywanie dronów, sposoby zgłaszania przewinień związanych z celowym zadymianiem powietrza), nieuprawnionego poruszania się hulajnogami oraz rowerami po chodnikach, nieprawidłowego parkowania samochodów na terenie naszych dzielnic, uprawnień Straży Miejskiej w zakresie wystawiania mandatów karnych, czy też opiniowania postulatów RJP nr 6 dot. poszczególnych problemów związanych z naszą dzielnicą.

Obie strony zadeklarowały chęć długofalowej i cyklicznej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów naszych dzielnic. W najbliższych miesiącach planujemy przeprowadzenie wizji lokalnych z udziałem strażników oraz kolejnej narady roboczej w siedzibie RJP nr 6.

Opracował: Rafał Szostak

Zdjęcie: Sylwia Bacia

Przeczytaj również