VI EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2019.04.18 |


Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Od pomysłu do realizacji.

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

Zwycięskie projekty powinny być zrealizowane w kolejnm roku budżetowym czyli w roku 2020.

Szczegołowy harmonogram :

Zgłaszanie projektów od 23 kwietnia do 24 maja 2019 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej do 11 czerwca 2019 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej do 19 sierpnia 2019 r.
Publikacja wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania
do 2 września 2019 r.
Głosowanie od 9 do 22 września 2019 r.
Podanie wyników głosowania do 30 września 2019 r.

POMYSŁ – PROJEKT – WYKONANIE  !