Bezpieczeństwo w Ligocie-Panewnikach – Spotkanie Rady Dzielnicy z Dzielnicowymi Komisariatu 3 Policji w Katowicach Ligocie.

2019.03.24 |


W dniu 21.03.2019  w siedzibie Rady miało miejsce spotkanie Radnych Jednostki z Komendantem oraz Dzielnicowymi  Komisariatu III Policji w Katowicach Ligocie.

Dyskusja miała charakter roboczy.  Przedstawiciele Policji przedstawili programy bezpieczeństwa prowadzone przez funkcjonariuszy, np Krajową Mapa Zagrożeń oraz omówili realizację i plany spotkań  z lokalną społecznością. Podkreślili takżę kwestię najczęstszych zagrożeń, takich jak oszustwa , wyłudzenia tzw metodą “na wnuczka” lub ” na pracownika socjalnego”. Funkcjonariusze potwierdzili że skala tych przestępstw jest dośc duża w ostatnim czasie, Policja wspólnie z Radą podejmować będą dalsze kroki celem uświadamiania, ,szczególnie seniorów, o tym zjawisku i ewentualnemu zapobieganiu podobnym zdarzeniom.

Rada przekazała również  uwagi mieszkańców dotyczące głównie zagrożeń w ruchu drogowym, niebezpiecznych miejsc w dzielnicy, potencjalnych zagrożeń dla pieszych, na przykład źle doświetlonych przejść. Zwrócono się z prośbą o ewentualne przekazanie sugestii do Wydziału Ruchu Drogowego oraz o merytoryczne wsparcie wniosków Rady wystosowywanych przez Zarząd Jednostki do UM w konkretnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa.  Rada podkreśliła wagę  dobrych kontaktów z dzielnicowymi pracującymi w naszym rejonie i zobowiązała sie do informowania mieszkańców o takich narzędziach jak aplikacja Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń (https://mapy.geoportal.gov.pl/IMAPLITE/KMZBPUBLIC.HTML)

Zarówno Rada jak i Komendant nadkom. Grzegorz Kasprzyk zapewnili o dalszej dobrej współpracy dla bezpieczeństwa  Mieszkańców Ligoty-Panewnik.

IMG_4748IMG_4750

 

tekst : Tomasz Kozłowski

zdjęcia : Sylwia Bacia