W dniu 7 września rozpoczął się odbiór końcowy zadania – “Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Ligota.

2018.09.15 |


W dniu 7 września rozpoczął się odbiór końcowy zadania – “Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Ligota w ramach zadania inwestycyjnego “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota”. W spotkaniu komisji odbiorowej wzięli udział przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki. Ligockie Centrum Przesiadkowe ma zostać oficjalnie otwarte na początku października.

Opracowanie: Olga Kostrzewska-Cichoń.