W dniu 21 czerwca odbyła się I sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota- Panewniki.

2018.06.24 |


W dniu 21 czerwca odbyła się I sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota- Panewniki i miała ona za
zadanie wyłonienie władz Rady tj Przewodniczącego oraz Vice Przewodniczącego Rady oraz Zarząd Rady.
Sesję otworzyła oraz prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta , Pani Krystyna Siejna.
W głosowaniu tajnym na 20 obecnych z 21 wybranych Radnych, wyłoniono swych bezpośrednich
przedstawicieli w osobach:

– Przewodniczący Rady – Andrzej Najdrowski (18:2)
– Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Kozłowski (12:8)
– Przewodnicząca Zarządu – Olga Kostrzewska – Cichoń (20 za – wybór Przewodniczącej
jednogłośny)
– Wiceprzewodnicząca Zarządu – Sylwia Bacia (18:1 i 1 głos wstrzymujący)
– Sekretarz Zarządu – Rafał Szostak (17:3)

Gratulujemy nowo wybranym władzom Rady Dzielnicy i życzymy udanej kadencji w służbie Mieszkańcom.

 

Opracowanie: Tomasz Kozłowski.

Zdjęcia: Grzegorz Augustyn.