Rozpoczęły się prace związane z budową Tężni solankowej w Parku Zadole przy ul. Wczasowej.

2018.01.31 |


Rozpoczęły się prace związane z budową Tężni solankowej w Parku Zadole przy ul. Wczasowej.  W poniedziałek 15 stycznia Zakład Zieleni Miejskiej przekazał wykonawcy – firmie LAHMA Sp. Z o.o., plac budowy. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 44 tygodnie na realizację tego projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice. W ramach inwestycji oprócz tężni zaplanowano również m.in: wykonanie ciągów pieszych i spacerowych wokół tężni, montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków na rowery, etc.), oświetlenia terenu typu parkowego oraz iluminacyjnego, a także nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Dodatkowo od strony północnej zaplanowano lokalizacją urządzeń wielofunkcyjnych dla seniorów.

 

 

Tężnia solankowa z tarniną

Tężnia solankowa należy do grupy obiektów stanowiących naturalny leczniczy inhalator o właściwościach leczniczych (zawieraja naturalne związki soli, wchłaniane podczas sesji inhalacyjnych). Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej oraz ogólnego wyczerpania organizmu. 

Tężnia solankowa w Katowicach zaprojektowana została na planie prostokąta o wymiarach 5,30m x 32,00m i wysokości 7,00m. Kubiczną bryłę tężni zwieńczono pomostem technicznym. Od strony południowej i północnej do korpusu tężni przylega szkieletowa konstrukcja drewniana o długości 37,5m z ażurowymi osłonami w postaci lameli z drewna egzotycznego. Powyższa konstrukcja pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni rekreacyjnej z modułowymi ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych. 

Skrajne ramy obłożone zostaną deskami z drewna modrzewiowego, mocowanymi na zakład.

Wypełnienie konstrukcji szkieletowej zaprojektowano z wiązanek tarniny (Śliwa tarniny – Prumus spinosa), zainstalowany zostanie agregat pompowy.

Chodniki wokół tężni oraz ich nawierzchnie zaprojektowano w sposób umożliwiający poruszanie się po terenie osobom niepełnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowej.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół tężni solankowej w Katowicach zaprojektowano jako w pełni dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych.

 

Przygotował AŁ.