Zabudowano próg zwalniający na ul. Świdnickiej.

2017.11.12 |


Zabudowano próg zwalniający na ul. Świdnickiej.

Próg zwalniający został zabudowany na wniosek radnych RJP nr 6.