Budowa Centrum Przesiadkowego – postęp prac 17.11.2017.

2017.11.18 |


Przedstawiamy kolajne zdjęcia obrazujące postęp prac budowy Centrum Przesiadkowego na Ligocie.

Zdjęcia z dnia 17.11.2017.