Budżet Obywatelski Katowice 2018: W najbliższy poniedziałek 11 września rozpoczyna się głosowanie.

2017.09.8 |


W najbliższy poniedziałek – 11 września rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Katowic zadecydują o rozdysponowaniu ponad 24,5 mln zł. Głosowanie potrwa czternaście dni od 11 do 24 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet. Wyboru można będzie dokonać spośród zgłoszonych zadań, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 31 sierpnia 2017, które najpóźniej 24 września 2017 będą miały ukończone 16 lat!
By wziąć udział w głosowaniu należy na stronie głównej budżetu obywatelskiego kliknąć w baner “kliknij i zagłosuj“.
Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Należy również zaznaczyć, że zapoznali się Państwo i akceptują treść oświadczenia.
Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru:
  • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty lub;
  • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty lub;
  • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

Na projekty lokalne z danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. System automatycznie wygeneruje tylko zadania z dzielnicy Państwa zameldowania oraz projekty ogólnomiejskie. Na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.

Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz.
Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer.

 

Więcej informacji znaleść można na stronie: http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Jak-g%C5%82osowa%C4%87-na-projekty-do-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego-Katowice-2018.aspx

Dokładny opis projektów z naszej dzielnicy znajduje się pod adresem: http://bo.katowice.eu/Projekty/Strony/default.aspx

Serdecznie zachęcamy do głosowania.