Oddano do użytku nową drogę, która połączyła ul.Kijowską z ul.Piotrowicką w Ligocie.

2017.03.29 |


Dzięki tej inwestycji zleconej przez Urząd Miasta Katowice mieszkańcy Osiedla Kokociniec oraz wciąż rozbudowującego się Osiedla Franciszkańskiego mają w znacznym stopniu ułatwiony dojazd do centrum Katowic.
Wzdłuż drogi wykonano chodnik z oświetleniem oraz ścieżkę rowerową.
Równocześnie dokonano remontu odcinka ul.Kijowskiej. Wykonano kanalizację deszczową, wymieniono krawężniki, wykonano chodniki po obu stronach ulicy oraz wymieniono asfaltową nawierzchnię.
Opis i zdjęcia: Andrzej Najdrowski.