Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie.

2017.03.21 |


W naszej dzielnicy zrealizowany został kolejny projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego – “Fontanna na Placu Miast Partnerskich – Katowice Ligota”.

Odbiór robót nastąpił w poniedziałek 13 Marca 2017 roku. Jakość wykonania zadania uznana została przez członków komisji odbioru jako bardzo dobra.
Wykonawcą robót była firma ” Gutkowski Jan – firma Gutkowski” z siedzibą w Lesznie według projektu Alicji Cebulak z firmy projektowej “Calla” Katowice.
Wnioskodawcami projektu byli Andrzej Najdrowski oraz Edward Kimel.
Zamawiającym: Zakład Zieleni Miejskiej Katowice.

Należy podkreślić, że pomysł wykonania fontanny znalazł duże poparcie mieszkańców Ligoty i Panewnik wyrażone w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Fontanna została uruchomiona tymczasowo na okres jednego tygodnia w celu sprawdzenia wszystkich parametrów technicznych i dokonania odbioru komisyjnego.

Po odbiorze został zakręcony dopływ wody i opróżniona została niecka. Ponowne uruchomienie fontanny nastąpi w miesiącu kwietniu i czynna będzie do późnej jesieni.

Celem inwestycji było stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, w której główną atrakcją jest fontanna z niecką – zgodnie z oczekiwaniami pomysłodawców, inwestora oraz mieszkańców naszej dzielnicy.