Budowa fontanny na Placu Miast Partnerskich w Ligocie.

2016.11.17 |


W 2015 roku mieszkaniec Ligoty złożył projekt zadania lokalnego do Budżetu Obywatelskiego, wnioskujący budowę fontanny na Placu Miast Partnerskich przy ul. Świdnickiej.
Projekt został pozytywnie zweryfikowany w Urzędzie Miasta Katowice i poddany pod glosowanie.
W wyniku głosowania zakwalifikowano go do realizacji w 2016 roku.
Obecnie trwają intensywne prace przy budowie fontanny , co obrazują załączone zdjęcia.
Fontanna wyposażona będzie w 3 zespoły dysz obiegu wody i zlokalizowaną w podziemiu komorę urządzeń posiadających możliwości tworzenia różnych “obrazów ” wodnych i kolorowego oświetlenia.
W fontannie zlokalizowanych będzie 11 dysz ze strumieniem pełnym o wys.do 2 m oraz 2 dysze ze strumieniem pełnym pod kątem.
Strumienie regulowane będą sterownikami czasowymi.
Należy podkreślić, że fontanna będzie miała urządzenie do uzdatniania wody.
Termin zakończenia budowy fontanny przewidziano na koniec grudnia br.
Na przeszkodzie w dotrzymaniu terminu realizacji projektu może stanąć niesprzyjająca pogoda.
Zdjęcia i tekst: Andrzej Najdrowski.