UTRUDNIENIA komunikacyjne na ulicy Kijowskiej w Panewnikach!!!

2016.09.26 |


Przedsiębiorstwo Budowy Dróg “DROGPOL-ZW” spółka zoo. przystąpiło do wykonania kanalizacji deszczowej na ulicy Kijowskiej.
W dalszej kolejności zostaną wymienione krawężniki. Wykonane również będą nowe chodniki po lewej i prawej stronie ulicy oraz wymieniona będzie nawierzchnia asfaltu – warstwa ścieralna. Powyższe roboty drogowcy zrealizują na odcinku drogi  od sklepu /pawilonu/” Biedronka ” do rz. Kłodnica.
Koniec inwestycji planowany jest na koniec bieżącego roku.
Na czas prowadzonych  prac obowiązuje nowa organizacja ruchu na tym odcinku. Wprowadzony został ruch wahadłowy regulowany przez sygnalizację świetlną co w znacznym stopniu usprawni ruch pojazdów na tej ulicy.
Tekst i zdjęcie: A.Najdrowski