Głosowanie: Budżet Obywatelski Katowice 2017 – rozpoczyna się już jutro! (od 19 do 25 września – za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet).

2016.09.18 |


Jak głosować w tegorocznym BO?

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Katowic zadecydują o rozdysponowaniu prawie 22 mln zł. Głosowanie potrwa siedem dni od 19 do 25 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet. Wyboru można będzie dokonać spośród zgłoszonych zadań, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Procedura trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego obejmuje kilka zmian. Jedną z najistotniejszych jest głosowanie przez Internet. Swój głos będzie można oddać na stronie www.BO.Katowice.eu. Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 9 września, które najpóźniej 25 września ukończą 16 lat! Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz. Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty lub dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty lub też trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie. Podobnie jak w roku ubiegłym, na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. Natomiast na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.

Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer. Po wpisaniu prawidłowego kodu, głos zostanie oddany i przesłany do systemu. Cudzoziemcy zameldowani w Katowicach oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub telefonu komórkowego, bądź też obawiają się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić im trudność – mogą zagłosować z pomocą urzędnika w wyznaczonych stacjonarnych punktach. Ich lista znajduje się poniżej (galeria). Punkty do głosowania nie są przypisane do konkretnych dzielnic. Swój głos można oddać w każdym wybranym przez siebie punkcie, znajdującym się na terenie miasta.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, obowiązywać będzie próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Projekty wyłonione do realizacji poznamy 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.

 

Zachęcamy do głosowania.

http://bo.katowice.eu