Budżet Obywatelski Katowice 2017: ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA.

2016.09.29 |


Tegoroczne głosowanie na projekty trwało od 19 do 25 września. Wyboru można było dokonać spośród zgłoszonych zadań, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji. Pod głosowanie poddano 251 zadań, z czego 227 to zadania lokalne a 24 ogólnomiejskie. Na wybrane projekty mieszkańcy mogli zagłosować za pomocą formularza internetowego lub w jednym z 35 stacjonarnych punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta. Uprawnionych do głosowania było 247 635 osób, z czego zagłosowało 30 010. Frekwencja wyniosła 12,12%.

W sumie do realizacji w roku 2017 wyłoniono 126 projektów lokalnych oraz 3 ogólnomiejskie (w tabelach zamieszczonych poniżej są one oznaczone kolorem ZIELONYM). Zadania te otrzymały najwięcej głosów i łącznie mieszczą się w puli środków przewidzianych dla projektów z danej kategorii. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, obowiązywał próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych wynosi 45 punktów, a ogólnomiejskich – 135 punktów.
Wyniki głosowania na projekty BOK 2017 – ogólnomiejskie.pdf
Wyniki głosowania na projekty BOK 2017 – lokalne.pdf
BOK 2017 – Podsumowanie liczbowe i procentowe.pdf

Mieszkańcy wybrali w głosowaniu trzy zadania ogólnomiejskie. Najwięcej głosów otrzymała „Tężnia solankowa dla Katowic” (15 151 punktów). Do realizacji zakwalifikowały się również „Budowa boiska z trawy syntetycznej do piłki nożnej na Osiedlu Witosa” (6 481 punktów) oraz „Bezpieczne Katowice” – Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach (3 816 punktów). Wśród zwycięskich projektów lokalnych znalazły się zadania dotyczące m.in. monitoringu w Śródmieściu, na Os. Paderewskiego i w Janowie, czy też utworzenia stacji rowerowych w Piotrowicach-Ochojcu i Ligocie-Panewnikach. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane także m.in.:  ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika”, renowacja „Róż Nikiszowca”, iluminacja bożonarodzeniowa w Murckach, festyn integracyjny w Podlesiu, czy też miasteczko rowerowe w Piotrowicach.

 

Do 14 października czekamy na Państwa uwagi dotyczące Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 oraz propozycje zmian. Można je zgłaszać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej (Rynek 13, pokój 107) albo wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną [email protected]

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tegoroczną edycję!

www.bo.katowice.eu