Prace przy budowie parkingu i chodnika przy ulicy Zadole w Ligocie posuwają się do przodu.

2016.07.19 |


Prace przy budowie parkingu i chodnika przy ulicy Zadole w Ligocie posuwają się do przodu. W następnej kolejności zmodernizowany zostanie chodnik przy przystanku autobusowym na ulicy Zadole, na wniosek Rady Jednostki Pomocniczej Ligota-Panewniki, w związku z licznymi postulatami mieszkańców osiedla Zadole. Zwracano nam uwagę na trudności przy wsiadaniu i wysiadaniu do i z autobusu osobom starszym i niepełnosprawnym. Wniosek nasz został przyjęty do realizacji przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach i zostanie wykonany do końca lipca b.r.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Najdrowski.