Budżet Obywatelski Katowice 2017: Rozpoczynają się spotkania informacyjne – zapraszamy do udziału.

2016.03.31 |


Rozpoczynają się spotkania informacyjne. Zapraszamy do udziału!

 

Tegoroczna akcja informacyjno – edukacyjna obejmuje m.in. cykl spotkań z mieszkańcami na etapie składania wniosków. Pierwsze z nich odbędzie się już 2 kwietnia 2016 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Plac Sławika i Antalla 1, wejście od strony tzw. Zielonej Doliny) i potrwa od godz. 10:00 – 14:00. Do udziału w nim zapraszamy mieszkańców wszystkich dzielnic. Na początku zostaną zaprezentowane zasady trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Następnie uczestnicy spotkania będą mieli możliwość skonsultowania swoich pomysłów na projekty z obecnymi na miejscu przedstawicielami wydziałów UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych (ZZM, MZUiM, KZGM). Pracownicy urzędu podpowiedzą jak poprawnie wypełnić wniosek, prawidłowo wyznaczyć lokalizację, czy też oszacować koszt projektu. Wskażą również na co należy zwrócić szczególną uwagę i czy mogą wystąpić ewentualne trudności podczas realizacji zadania. Jeśli chcesz zgłosić projekt i masz pytania, przyjdź i dowiedz się więcej!

Kolejne spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich 22 jednostkach pomocniczych. Będą one miały odmienną formułę od ubiegłorocznych. Po krótkiej prezentacji dot. trzeciej edycji BO, zostaną przeprowadzone warsztaty w ramach projektu „Mapujemy Katowice” Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Ich celem jest zainicjowanie debaty wskazującej na potrzeby mieszkańców jednostki pomocniczej oraz poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie diagnozy potrzeb i problemów lokalnych, co ma zaowocować bardziej efektywnym i racjonalnym konstruowaniem wniosków w ramach BO. Warsztaty będą okazją do wzajemnego poznania się lokalnych inicjatorów projektów oraz zintegrowania ich działań. Wypracowane podczas warsztatów „mapy potrzeb i problemów” będą miały zastosowanie przy konstruowaniu projektów. Wszystkie spotkania w dzielnicach rozpoczynają się o godz. 17:00 i potrwają ok. 2 godzin. Zapraszamy do udziału!

UWAGA! Obowiązują zapisy na część warsztatową spotkań. Swój udział można zgłosić osobiście, mailowo lub telefonicznie w Biurze Prasowym.

Harmonogram warsztatów „Mapujemy Katowice”

4.04.2016

JP nr 7 Załęże
Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Zarębskiego 2

5.04.2016

JP nr 1 Śródmieście
Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Kopernika 14

JP nr 21 Kostuchna
MDK Południe
ul. Boya Żeleńskiego 83

6.04.2016

JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa nr 66
ul. Krzywoustego 7

7.04.2016
JP nr 8 Osiedle Witosa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Witosa 23

11.04.2016

JP nr 6 Ligota – Panewniki
Gimnazjum nr 23
ul. Medyków 27

JP nr 14 Dąbrówka Mała
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Grzegorzka 4

12.04.2016

JP nr 13 Bogucice
MDK Bogucice – Zawodzie
ul. Markiefki 44a

13.04.2016

JP nr 22 Podlesie
MDK Południe
ul. Sołtysia 25

14.04.2016

JP nr 20 Zarzecze
MDK Południe
ul. Stellera 4

18.04.2016
JP nr 12 Koszutka
MDK Koszutka
ul. Grażyńskiego 47

JP nr 11 Wełnowiec – Józefowiec
Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Dekerta 1

JP nr 17 Giszowiec
MDK Szopienice – Giszowiec
Plac pod Lipami 1, 3-3a

19.04.2016

JP nr 3 Zawodzie
MDK Bogucice – Zawodzie
ul. Marcinkowskiego 13

20.04.2016

JP nr 10 Dąb
MDK Koszutka
ul. Krzyżowa 1

21.04.2016

JP nr 16 Janów – Nikiszowiec
Centrum Zimbardo
Pl. Wyzwolenia 5

JP nr 19 Piotrowice – Ochojec
Gimnazjum nr 20
ul. Jankego 160

25.04.2016

JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia
Gimnazjum nr 22
ul. Hetmańska 8

JP nr 5 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka
Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Kukułek 2a

26.04.2016

JP nr 18 Murcki
MDK Południe
ul. Kołodzieja 42

27.04.2016

JP nr 15 Szopienice – Burowiec
MDK Szopienice-Giszowiec
ul. Hallera 28

28.04.2016 

JP nr 4 Os. Paderewskiego – Muchowiec
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1271883599492671/