Budżet Obywatelski – Katowice 2017. Rozpoczęto przyjmowanie projektów (21 Marzec-13 Maj). Kwota na zadania dzielnicowe: 1 378 212 zł.

2016.03.29 |


Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Mieszkańcy Katowic już po raz trzeci będą mieli szansę na realizację opracowanych przez siebie projektów zadań. Do rozdysponowania na ten cel, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczona została kwota 20 milionów złotych.

 

Podstawowe informacje

Jeżeli jesteś zameldowany w Katowicach, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Do 13 maja możesz złożyć wypełniony formularz, w którym opiszesz projekt zadania publicznego.

Jeśli dotyczy on tylko jednostki pomocniczej, w której jesteś zameldowany – oznacza to, że Twój projekt ma charakter LOKALNY.

A może z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy? W takim przypadku możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter OGÓLNOMIEJSKI.

 

 

 

​Zgłaszanie projektów od 21 marca do 13 maja 2016
Weryfikacja do 23 sierpnia 2016
Ogłoszenie wyników weryfikacji do 24 sierpnia 2016
Dzielnicowe prezentacje projektów od 5 do 15 września 2016
Głosowanie od 19 do 25 września 2016
Podanie wyników głosowania do 30 września 2016

 

 

 

Więcej Informacji na stronie: www.bo.katowice.eu

 

Serdecznie zapraszamy do składania projektów.