Zrealizowano 2 z 6 siłowni zewnętrzenych Fit Park na Ligocie i Panewnikach: ul. Medyków oraz ul. Owsiana.

2015.11.16 |


Zrealizowano 2 z 6 siłowni zewnętrzenych Fit Park na Ligocie i Panewnikach: ul. Medyków oraz ul. Owsiana.

Fit Parki są wyganym projektem Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 dla Ligoty i Panewnik.

Projekt zakładał wybudowanie 6 siłowni zewnętrznych, kolejne zostaną zrealizowane w tym roku.

W każdym z Fit Parków znajdą się takie same
urządzenia tzn: 3 urządzenia-2 stanowiskowe.

Urządzenia wybrano tak, żeby można było
przećwiczyć w Fit Parku jak najwięcej partii miśni.

Urządzenia są przystosowane do ćwiczeń dla osób
powyżej 15 roku życia.

Urządzenie 1
– Wyciąg i krzesło

Urządzenie 2
– Biegacz i orbitrek

Urządzenie 3
-Rower i wioslarz

Korzyści dla mieszkańców Ligoty i Panewnik:
– Poprawa kondycji zdrowia mieszkańców całej
dzielnicy.
-Urządzenia przystosowane dla wielu grup
wiekowych.
-Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności
fizycznej.
– Wizerunek nowoczesnej-zdrowej-zielonej
dzielnicy.

Miejsca realizacji Fit-Parków

1. Plac Miast Partnerskich.
2. Osiedle Zadole – przy bloku ul. Zadole 44b.
3. ul. Medyków 10 – naprzeciwko szpitala kolejowego.
4. Plac Ojca Widucha- ul. Franciszkańska/Emerytalna.
5. Osiedle Kokociniec  ul. Radomska 9.
6. Przy rondzie ul. Panewnicka / Owsiana.

 

 

Projekt był wspierany przez radnych RJP nr 6: Ligota-Panewniki.

Opracowanie: Adam Kłos

Zdjęcia: Andrzej Najdrowski/ Adam Kłos.