Nowe osłony i oświetlenie w tunelu pod torami kolejowymi w Ligocie – od ul. Franciszkańskiej do ul. Kłodnickiej.

2015.11.8 |


Dzięki staraniom Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 LIGOTA PANEWNIKI oraz naszego radnego Rady Miasta K-ce Tomasza Maśnicy, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach wykonał bardzo estetyczne nowe osłony,które oddzielają jezdnię od chodników,w tunelu pod torami kolejowymi,od ul.Franciszkańskiej do ul.Kłodnickiej.Ponadto będą one zabezpieczać przechodniów, przed ochlapaniem przez jadące pojazdy.Pamiętano również o oświetleniu chodnika od strony północnej.

 

Opracowanie: Andrzej Najdrowski.