Ruszyła budowa zadaszenia sceny amfiteatru w Parku Zadole.

2015.10.15 |


Ruszyła oczekiwana przez nas inwestycja wnioskowana przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki, dot. zadaszenia sceny amfiteatru w “Parku Zadole”. Zakończenie robót w m-cu Grudniu br. wg informacji Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, inwestora tego projektu (postęp prac będziemy publikowali w kolejnych artykułach).
Na zdjęciach : montaż deskowania ław fundamentowych pod konstrukcję zadaszenia sceny amfiteatru w Parku Zadole w K-cach Ligocie.
Tekst i zdjęcia:  Andrzej Najdrowski