Remont i nowa nawierzchnia chodnika – ul.Koszalińska (od ulicy Słupskiej do ulicy Kołobrzeskiej).

2015.10.26 |


Remont i nowa nawierzchnia chodnika – ul. Koszalińska (od ulicy Słupskiej do ulicy Kołobrzeskiej).
Realizacja tego projektu była wykonana na wniosek mieszkańców budynku nr 37 przy ulicy Koszalińskiej oraz Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki.
Opracowanie: Andrzej Najdrowski.