Budżet Obywatelski Katowice 2016: Już jutro rozpoczyna się głosowanie.

2015.09.17 |


Głosowanie odbędzie się w dniach od 18 do 21 września 2015 roku (piątek-poniedziałek). Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł oddać głos w dowolnie wybranym przez siebie punkcie do głosowania, znajdującym się na terenie miasta, jednakże tylko na te projekty zadań lokalnych, które zostały zgłoszone w dzielnicy, w której jest zameldowany (np. mieszkaniec Ligoty może zagłosować w punkcie na Koszutce, ale tylko na zadania lokalne z JP Ligota-Panewniki). Na projekty ogólnomiejskie będą mogli natomiast głosować wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.

 

Na terenie jednostki pomocniczej Ligota-Panewniki zlokalizowanych będzie pięć punktów do głosowania. Punkty mieszczące się w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Franciszkańska 25) oraz MOSiR „Zadole” (ul. Wczasowa 8) będą czynne w dniach 18 i 21 września (tj. piątek i poniedziałek) w godz. 8:00-19:00 oraz w dniach 19 i 20 września (tj. sobota i niedziela) w godz. 9:00-17:00. Punkty mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 67 (ul. Zielona 5), Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Panewnicka 127) oraz Gimnazjum nr 23 (ul. Medyków 27), będzie natomiast czynny tylko w sobotę i niedzielę tj. 19 i 20 września w godz. 9:00-17:00.

 

Każdy głosujący będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same. Głosujący może więc dokonać wyboru:

– jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty,

– dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty,
– trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

 

Wprowadzony został próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Aby głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL oraz podpisać oświadczenie. Żeby prawidłowo zagłosować trzeba także wpisać numery ID projektów, które wybieramy oraz ilość przyznanych im punktów! – Warto zanotować je wcześniej i zabrać na głosowanie, albo sprawdzić przed odebraniem karty w katalogu zadań dostępnym w punkcie do głosowania – mówi Gajewska.

Lista projektów znajduje się na stronie:

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Wyniki-weryfikacji-projekt%C3%B3w-zg%C5%82oszonych-do-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego-Katowice-2016.aspx

 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 6: Ligota-Panewniki Serdecznie Zaprasza do Głosowania.

 

Opracowanie: Jacek Tomaszewski.