Budżet Obywatelski dla Ligoty i Panewnik: głosowanie.

2015.08.21 |


Aktualnie trwa weryfikacja projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych, które będą poddane pod głosowanie oraz projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia, zostanie ogłoszona w dniu 26 sierpnia 2015 roku. Lista projektów będzie dostępna na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach www.BO.Katowice.eu oraz w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych.

 

– W dniach od 2 do 15 września 2015 roku odbędą się dzielnicowe prezentacji projektów, podczas których wnioskodawcy będą mieli szansę zaprezentowania swoich pomysłów oraz zachęcenia mieszkańców dzielnicy do udziału w głosowaniu – mówi Ewa Gajewska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice. Spotkanie z mieszkańcami Ligoty-Panewnik odbędzie się 7 września (poniedziałek) o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Medyków 27.

 

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego oprócz projektów zadań lokalnych, można było zgłaszać również projekty ogólnomiejskie, zlokalizowane na terenie więcej niż jednej jednostki pomocniczej lub służące mieszkańcom całego miasta. Z pozytywnie zweryfikowanymi projektami ogólnomiejskimi można będzie się zapoznać już 12 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim”, który zostanie zorganizowany podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach. Na specjalnie przygotowanych stoiskach każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał możliwość zadawania pytań oraz zapoznania się ze szczegółami projektów, natomiast pomysłodawcy będą mogli zachęcić do głosowania na swoje zadania. Podczas pikniku można będzie również dowiedzieć się więcej o samej procedurze Budżetu Obywatelskiego i głosowaniu oraz otrzymać materiały promujące proces. Wydarzenie potrwa od godz. 12.00 do 15.00.

 

Głosowanie odbędzie się w dniach od 18 do 21 września 2015 roku (piątek-poniedziałek). Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł oddać głos w dowolnie wybranym przez siebie punkcie do głosowania, znajdującym się na terenie miasta, jednakże tylko na te projekty zadań lokalnych, które zostały zgłoszone w dzielnicy, w której jest zameldowany (np. mieszkaniec Ligoty może zagłosować w punkcie na Koszutce, ale tylko na zadania lokalne z JP Ligota-Panewniki). Na projekty ogólnomiejskie będą mogli natomiast głosować wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.

 

Na terenie jednostki pomocniczej Ligota-Panewniki zlokalizowanych będzie pięć punktów do głosowania. Punkty mieszczące się w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Franciszkańska 25) oraz MOSiR „Zadole” (ul. Wczasowa 8) będą czynne w dniach 18 i 21 września (tj. piątek i poniedziałek) w godz. 8:00-19:00 oraz w dniach 19 i 20 września (tj. sobota i niedziela) w godz. 9:00-17:00. Punkty mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 67 (ul. Zielona 5), Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Panewnicka 127) oraz Gimnazjum nr 23 (ul. Medyków 27), będzie natomiast czynny tylko w sobotę i niedzielę tj. 19 i 20 września w godz. 9:00-17:00.

 

Każdy głosujący będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same. Głosujący może więc dokonać wyboru:

– jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty,

– dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty,
– trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

 

Wprowadzony został próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Aby głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL oraz podpisać oświadczenie. Żeby prawidłowo zagłosować trzeba także wpisać numery ID projektów, które wybieramy oraz ilość przyznanych im punktów! – Warto zanotować je wcześniej i zabrać na głosowanie, albo sprawdzić przed odebraniem karty w katalogu zadań dostępnym w punkcie do głosowania – mówi Gajewska.

 

Projekty wyłonione do realizacji poznamy do 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły minimalny próg poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzystuje całej puli, realizowane będą kolejne projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie pozostałej do dyspozycji.

 

Opracowanie: Jacek Tomaszewski.