Nowe przejście z Osiedla przy ul. Gromadzkiej do ul. Panewnickiej.

2015.05.3 |


 W dniu 30 kwietnia br. , dzięki staraniom Rady Jednostki Pomocniczej Ligota-Panewniki oraz przekazaniu środków finansowych,  oddano do użytku mieszkańców długo oczekiwany nowy chodnik w Panewnikach.
Wreszcie będzie można wygodnie i bezpiecznie przejść z Osiedla przy ul. Gromadzkiej do ul. Panewnickiej.
Nowo wybudowany, oświetlony, chodnik  zastąpił dotychczasowe prowizoryczne przejście.
Opracowanie: Andrzej Najdrowski.