Spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z radnymi RJP nr 6 Ligota-Panewniki (z inicjatywy RJP nr 6).

2015.03.12 |


W dniu 26 lutego 2015 r z inicjatywy RJP nr 6 Ligota-Panewniki odbyło się w siedzibie naszej Rady spotkanie z Prezydentem m. Katowice Panem Marcinem Krupą.

Radni naszej Jednostki przedstawili Prezydentowi sprawy związane z inwestycjami , remontami, kulturą i bezpieczeństwem w Ligocie i Panewnikach.

Dotyczyły one w szczególności:

– poprawy komunikacji samochodowej (budowa nowych rozwiązań drogo-

wych , obwodnice ),

– rozbudowy miejsc parkingowych,

– budowy nowego basenu w Parku Zadole na terenie obecnego kąpieliska,

– budowy sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury w Ligocie,

– rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy u. Franciszkańskiej 25 o nowe po –

mieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę dziecięcą,

– budowy “Domu Złotej Jesieni” w Panewnikach,

– budowy przedszkola w Panewnikach,

– monitorowania niebezpiecznych rejonów i miejsc w naszych dzielnicach.

Prezydent odniósł się do wszystkich tych przedstawionych problemów.

W wielu sprawach zapadły już decyzje , inne będą analizowane głównie pod

kątem możliwości terenowo – prawnych oraz finansowych miasta.

Ważniejsze sprawy omawiane na spotkaniu:

– będzie wykonany węzeł łączący ul.Armii Krajowej z ul.Kościuszki.

Koszt ok. 100 mln zł. Aktualnie gotowy jest projekt budowlany. Prezydent

podkreślił priorytetowy charakter tej inwestycji;

– jest na ukończeniu projekt połączenia ul. Piotrowickiej z ul. Kijowską w

związku z nowobudowanym “ Os. Franciszkańskim”. Realizacja tego

projektu jest zabezpieczona finansowo na lata 2016-2017 ;

– połączenie ul. Bocheńskiego z ul. Kijowską . Zdaniem Pana Prezydenta,

inwestycja ta jest potrzebna z punktu widzenia osi północ-południe

(inwestycja przyszłościowa);

– zmiana organizacji ruchu na ul.Gdańskiej w celu wygospodarowania

większej ilości miejsc parkingowych na Os.Zadole. Pan Prezydent obiecał

osobiste przeanalizowanie problemu;

– budowa krytych pływalni w Katowicach . Prezydent poinformował , że

zrezygnowano z projektu aquaparku na rzecz budowy 25-metrowych

krytych basenów z małą strefą SPA oraz brodzika dla dzieci

( plus np. zjeżdżalnia i skocznia do wody).

Jedną z wybranych lokalizacji jest obecne kąpielisko w Parku Zadole

na ul. Wczasowej w Ligocie.

Aktualnie kąpielisko jest nieczynne z uwagi na wypłukanie przestrzeni pod

niecką basenu i brodzika dla dzieci , co stanowiło poważne zagrożenie dla

korzystających z kąpieli.

Basen Zadole 20150310

Projekt krytej pływalni zakłada możliwość (w okresie letnim) plażowania

na zewnątrz basenu.

Gdyby zlecone badania geologiczne wykluczyły możliwość lokalizacji

basenu na miejscu obecnego kąpieliska , alternatywą będzie teren przy

ul. Asnyka , dawny teren “Kolejarza”. Koszt inwestycji to ok.14-20 mln zł.

Planowany termin oddania do użytku : 2018 r.

– budowa sali widowiskowej przy MDK w Ligocie .

Prezydent oświadczył, że chciałby w tej kadencji rozpocząć jej budowę.

Sala powinna być sceną multifunkcyjną.

Środki na ten cel są zarezerwowane w budżecie w wys. 8 mln 200 tys.zł.

Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata 2016-2018.

– budowa biblioteki dziecięcej. Prezydent oceni możliwość przedsięwzięcia.

– budowa w Panewnikach “ Domu Złotej Jesieni” a także przedszkola ,

zdaniem Prezydenta, może być zrealizowana w ramach partnerstwa

publiczno-prywatnego lub przez zewnętrznego inwestora;

– problem monitorowania niebezpiecznych miejsc w naszych dzielnicach.

Prezydent poinformował, że aktualnie trwa rozstrzygnięcie kwestii Systemu

KISMA ( Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz).

W tym systemie, po wykryciu incydentu, automatycznie zostaje wysłana

informacja do operatora, że należy podjąć działania.

W Ligocie planuje się obecnie, w pierwszej kolejności ,instalację kamer na

Pl. Miast Partnerskich, przy dworcu PKP i w Parku Zadole.

Ponadto Pan Prezydent zapowiedział zaplanowane cztery wydarzenia

kulturalne w amfiteatrze Parku Zadole w bieżącym roku, w miesiącach

letnich.

Wyraził również chęć zorganizowania dwóch spotkań z mieszkańcami

Ligoty i Panewnik w czasie obecnej kadencji.

Opracował: Andrzej Najdrowski – Przewodniczący RJP nr 6