Badanie zanieczyszczenia wód rzeki Kłodnicy.

2015.03.6 |


Po informacji o możliwych zanieczyszczeniach  spowodowanych odprowadzeniem z terenu bazy Orlen do rzeki Kłodnicy (nieznanych substancji) związanych z pracami rekultywacyjnymi na terenie bazy na wniosek Radnego Miasta Katowice Pana Tomasza Maśnicy oraz Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby zostały zlecone badania wód drenażowych na terenie bazy.

Badania nie wykazały zanieczyszczenia środowiska.
Również kierownictwo bazy Orlen nie potwierdza możliwości pojawienia się skażenia.
Obecnie na terenie bazy trwają prace rekultywacyjne terenu – wywożony jest zanieczyszczony grunt (zgodnie z planem remediacji).
Prace prowadzone są pod nadzorem uprawnionego geologa. Każdy transport zanieczyszczonego gruntu jest rejestrowany.

Kierownictwo bazy informuje o ciągłym monitorowaniu przebiegu prac oraz zachowaniu norm bezpieczeństwa.

 

 

Opracowanie: Tomasz Maśnica / Adam Kłos.