40 wniosków i interwencji od mieszkańców w sprawach szeroko pojętych niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu naszych dzielnic: Ligoty i Panewnik.

2015.03.21 |


W I kw. br do Rady  Jednostki wpłynęło ponad 40 wniosków i interwencji od mieszkańców w sprawach szeroko pojętych niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu naszych  dzielnic: Ligoty i Panewnik.Dotyczyły one głównie stanu nawierzchni na jezdniach  ulic, chodników, oświetlenia, miejsc parkingowych, zagospodarowania placów  osiedlowych, przejść dla pieszych, dodatkowych luster u wylotu ulic, kanalizacji itp.
A oto jak przedstawia się stan realizacji poszczególnych zagadnień z tego zakresu:
1. Nadano bieg nast.  sprawom, poprzez skierowanie pisemnych wniosków do Urzędu Miasta; a mianowicie:
– Wykonanie chodnika i oświetlenia na łączniku od Os. Gromadzka do  ul. Panewnickiej.
– Wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Kruczej na wysokości ul. Sielskiej i Radomskiej.
Wg naszych  informacji, powyższe zadania wykonane będą w II kw.br.
-Wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego na skrzyż. ulic Piotrowicka-Panewnicka. -Realizacja 2016r.
– Wykonanie chodnika przy ul. Kijowskiej od sklepu  “Biedronka” do mostu rzeki Kokociniec.
– Ograniczenie prędkości w obrębie ulic: Cieszyńska, Chodkiewicza i Rybackiej. – realizacja II kw. br.
– Przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Zadole u zbiegu z ul. Piotrowicką.  -zadanie wykonane.
– Wykonanie remontu chodnika i oświetlenia oraz wycięcie drzew przy ul. Bałtyckiej 46-49. – Wyk. prześwietlenie
koron drzew, zaś cały  remont przewidziany jest na 2016 rok.
2. Skierowano do KZGM  pisemną prośbę o wykonanie remontu schodów i chodnika pomiędzy ul. Panewnicką
a  Panewnicką Tylną 2.
3. Skierowano pisma do MZUiM w sprawie wykonania parkingu obok  Przychodni EPIONE, oraz wymiany oświetl-
– na ul. Śmiłowickiej Bocznej.
4. Skierowano pismo do Spółdzielni Mieszk. “GÓRNIK” o wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do bloku
przy ul. Radomskiej 11.
5. Pozostałe zgłoszone wnioski i interwencje są obecnie oceniane i weryfikowane  przez naszą Radę a o  ich dalszym biegu będziemy informowali w kolejnym artykule.

 

Opracowanie: Kazimierz Szmurło.

Zdjęcie: Andrzej Najdrowski.