Propozycje mieszkańców Ligoty i Panewnik na usprawnienia w dzielnicy.

2015.02.13 |


RJP nr 6 zachęca Mieszkańców do kontaktu w sprawie propozycji zmian wokół nas.

 

Jednym z zadań w obecnej 5-ej już kadencji RJP nr 6 Ligota-Panewniki  jest  nawiązanie lepszej współpracy z mieszkańcami dzielnicy.  Rada po raz pierwszy w historii uruchomiła strone internetową razem z profilem facebookowym.  Wydawany jest biuletyn a mieszkańcy zachęcani są od wizyt na dyżurach rady.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie https://ligotapanewniki.pl/

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz pragnąc ich zaktywizować w procesie ulepszania sytuacji wokół nas w zakresie infrastruktury , komunikacji,  spraw związanych z propozycjami remontów oraz imprez kulturalnych w Ligocie i Panewnikach, RJP nr 6 zaprasza wszystkich Mieszkańców  do zgłaszania  pomysłów do Rady drogą emailową lub podczas dyżurów Rady:

Email: [email protected]

Terminy dyżurów radnych Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki w siedzibie Rady w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 25:
– poniedziałki, piątki w godzinach 11:00 – 12:00
– czwartki w godzinach 17:00 – 18:00 – Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Najdrowski

 

Rada deklaruje rzetelne rozpatrzenie każdego z pomysłów, analizę problemu, ewentualne spotkanie z nadawcą pomysłu i dyskusję wewnętrzną podczas spotkań zespołów technicznych oraz na sesji RJP.

Nadsyłane pomysły zmian lub usprawnień powinny zawierać :

– szczegółową lokalizacje problemu i ew. zdjęcie.

–  opis problemu/pomysłu/zmiany/usprawnienia.

– skala problemu ( tzn jak dużej grupy mieszkańców dotyczy dana sytuacja).

–  przykłady skutków zaistniałej sytuacji lub niedogodności.

Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby oraz danymi kontaktowymi – tak aby Rada mogła wejść w interakcje z nadawcą jednocześnie gwarantując anonimowość na życzenie nadawcy.

 

Opracowanie: Tomasz Kozłowski.