Nadano nazwę alei spacerowo-rowerowej w Panewnikach (naprzeciwko szpitala Kolejowego).

2015.02.10 |


Na wniosek Radnych Miasta Katowice: Tomasza Maśnicy, Magdaleny Wieczorek oraz Witolda Witkowicza, Dyrekcji Gimnazjum nr 23, Rady Pedagogicznej oraz uczniów nadano nazwę duktowi pieszo-rowerowemu znajdującemu się przy ul. Medyków.

Nową ulicę nazwano imieniem Mariusza Zaruskiego.

„Mariusz Zaruski był generałem Wojska Polskiego, pionierem polskiego żeglarstwa, taternikiem, twórcą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, odznaczonym orderem Virtuti Militari oraz kilkukrotnie Krzyżem Walecznych”.

 

 

Zgodnie z opinią mieszkańców oraz RJP nr 6 ul. Mariusza Zaruskiego zostanie utrzymana jako dukt pieszo-rowerowy. W przyszłości przebiegać przez niego będzie planowana ścieżka rowerowa łącząca Panewniki i Ligotę.

 

Latem z inicjatywy RJP nr 6 przy dukcie powstanie skwer kwiatowy. W 2015 przy nowym (już istniejącym) placu zabaw zostanie zrealizowany wygrany w Budżecie Obywatelskim projekt  „Strefa Fit Park (urządzeń do ćwiczeń)”.

 

Dzięki realizacji wyżej wymienionych inwestycji Panewniki zyskają aleję spacerowo-sportowo-wypoczynkową, której bardzo brakowało w dzielnicy.

 

 

Opracowanie: Adam Kłos.