Basen w Parku Zadole.

2014.08.28 |


Na spotkaniu RJP nr 6 z Prezydentem Piotrem Uszokiem, które odbyło się 28.08 radni poruszyli m.in. kwestię modernizacji basenu w Parku Zadole. Poniżej przedstawiamy oficjalną odpowiedź w tej sprawie. „Zgodnie z wybraną koncepcją modernizacji obiektu ORW ZADOLE przewidywana jest wymiana niecek basenów z rozbudową dodatkowych atrakcji wodnych oraz zmiana ukształtowania terenu wokół niecek. Została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji na podstawie wybranej koncepcji. Prace projektowe wraz z wyceną niezbędnych kosztów będą wykonane w roku bieżącym. W planie wydatków i zakupów inwestycyjnych MOSiR na 2015 rok uwzględniono zadanie pn „Wymiana niecek basenów z rozbudową dodatkowych atrakcji wodnych oraz zmianąukształtowania terenu wokół niecek na O.R.W. ZADOLE” na kwotę 7.000.000 zł. Jednocześnie pragnę poinformować, iż podstawą do realizacji ww. zadania będzie przyjęta uchwała budżetowa miasta Katowicena 2015 rok.”

 

Przygotował: Rafał Konieczny.