Wyremontowany skwer przy ul. Zielonogórskiej.

2014.07.11 |


W lipcu został oddany do użytku nowo wyremotowany skwer przy ul. Zielonogórskiej.

Część środków na remont skweru przeznaczyła Rada Jednostki Pomocniczej nr 6. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Rady udało się doprowadzić do modernizacji.

Niestety opinie po remoncie są podzielone.

 

Wszystkie uwagi zebraliśmy i przekazaliśmy KZGM.

W odpowiedzi uzysklaliśmy zobowiązanie do przeprowadzenia dodatkowych nasadzeń zieleni – podczas prowadzonych prac w przyszłym roku.

 

Zdjęcie: Andrzej Najdrowski.

Opracowanie: Adam Kłos.